u_fokusu.gif
Take action online with WWF

Nova tehnologija za analiziranje onečišćenja tla
EU FP7 - SOIMON

Za identifikaciju onečišćenja tla koriste se postupci prikupljanja i pripreme uzoraka kao i laboratorijske analitičke tehnike i metode koje su vrlo često neučinkovite, nepouzdane, dugotrajne i vrlo skupe i radi toga predstavljaju veliki izazov stručnoj i znanstvenoj zajednici.

Kao odgovor na te kao i brojne druge rastuće probleme onečišćenja tla, pored ostalih, Europska komisija je odobrila provedbu znanstveno-istraživačkog EU FP7 projekta SOIMON (New Fast and Reliable Technology for Soil Inspection in Contaminated Sites with Machinery Condition Monitoring) koji se provodi s ciljem razvoja i testiranja novih postupaka, opreme i metoda koji će omogućiti brzu, pouzdanu i jeftinu ocjenu razine onečišćenja (i na vrlo velikim površinama) i po potrebi predložiti optimalne postupke sanacije onečišćenog tla. Vrijednost projekta je preko 1,2 milijuna eura, a uz desetak partnera iz Engleske, Danske, Grčke, Nizozemske i Tunisa u Projektu sudjeluje i Hrvatska.

Jedan od partnera u Projektu je i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, a vodeći hrvatski istraživač, i ujedno koordinator Projekta je prof.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON –a.

Više: Report Summary _prepared and published by EU


Veza između okoliša i zdravlja na temelju istraživanja na velikim populacijama

Europska komisija je odobrila provedbu EU FP7 – HEALS projekta (Health and Environment-wide Associations based on Large population Surveys). To je najveći znanstveno istraživački projekt u Europi koji proučava vezu između okolišnih i zdravstvenih rizika na temelju istraživanja na velikim populacijama.

Radi se, između ostalog, o nastavku EU FP6 integriranog projekta PHIME koji se provodio tijekom 2006-2011., a u idućih pet godina proučavati će se utjecaj ekoloških čimbenika i životnih, radnih i prehrambenih navika (porijeklo, vrsta, količina i kakvoća hrane) na zdravlje sa posebnim naglaskom na istraživanje i procjenu individualne izloženosti okolišnim stresorima i predviđanje zdravstvenih ishoda. U Projektu, ukupne vrijednosti preko 18 milijuna eura sudjeluje trideset najeminentnijih institucija iz Europe (i Amerike), a glavni cilj projekta je definiranje etiologije ekološki induciranih rizika i bolesti kao i bolje razumijevanja uvjeta i mehanizama kojima okolišni čimbenici (posebice ekološki stresori i hrana) uzrokuju bolest.

U Projekt je uključena i Hrvatska, a glavni istraživač za Hrvatsku je Prof.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba i naslovni profesor na katedri za Zdravstvenu ekologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

(više informacija: European Commission: CORDIS: Health and Environment - wide Associations based on Large population Surveys)


Kao odgovor na brojne probleme povezane sa onečišćenjem tla, što predstavlja veliki izazov i za znanstvenu zajednicu, industriju i za društvo, Europska komisija je, između velikog broja prijavljenih, odobrila provedbu nekoliko znanstveno-istraživačkih projekta. Među njima je i projekt - Automatizirani sustav analiziranja zagađenja tala korištenjem senzora i robotskog vozila: EU FP7-SME-2013: EU FP7-SME-AG -2013- Research for SMEs - Grant agreement no.: 60607 Automated Pollution Inspection Scanning System for Soil using a robotic vehicle (POLLINS) sa ciljem razvoja i testiranja opreme i postupaka koji će omogućiti brzu, pouzdanu i jeftinu ocjenu onečišćenja tla i predložiti optimalne postupke sanacije onečišćenog tla.

Znanstvenici u okviru Pollins projekta rade na razvoju polu-automatskog, daljinski kontroliranog, autonomnog robotskog sustava koji koristi sustav senzora i odgovarajuća softverska rješenja za procjenu onečišćenja tla. Vrijednost projekta je preko 2 milijuna eura, a uz desetak partnera iz Engleske, Finske, Italije, Grčke, Rumunjske, Turske i Cipra u Projektu sudjeluje i Hrvatska. Naime, jedan od partnera u Projektu je i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, a vodeći istraživač je prof.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON –a.


South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero buildings development

Novi EU projekt Erasmus+ programa pod nazivom SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero buildings development započeo je 1.9.2014. godine i traje do 31.08.2016. godine.

Cilj SEEDPass projekta je proizvesti edukacijske, regionalno prilagođene materijale (klimatski i po graditeljskoj tradiciji ) za projektiranje po Passivhaus konceptu i standardu namijenjen arhitektima, građevinskim i strojarskim inženjerima, a kao potpora ostvarenju energetski učinkovite gradnje, odnosno ciljeva nZEB (enlg.nearlyZeroEnergy Buildings) Direktive.

Koordinator SEEDPass projekta je Oikon d.o.o.- Institut za primijenjenu ekologiju, a partneri su: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Passivhaus Institut iz Njemačke (PHI), Hellenic Passive House Institute iz Grčke (HPHI) i The Zero Energy and PassivHaus Institute for Research iz Italije (ZEPHIR). Rezultati projekta temeljit će se na znanstvenom i terenskom istraživanju.


Studija o utjecaju na okoliš za kompleks vjetroelektrana Udbina 120 MW – faza B

Dana 26. rujna 2013. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš i ekološku mrežu za vjetroelektranu Udbina ukupne snage 120 MW – faza B.

Navedeni zahvat nalazi se u Ličko-senjskoj županiji na području općine Udbina. Predstavlja drugu fazu kompleksa vjetroelektrana na 5 lokacija koja obuhvaćaju uzvišenja sjeverno, zapadno i južno od Krbavskog polja. Postavljanje vjetroagregata u fazi B planirano je na dvije lokacije, na segmentu 3 „Palež - Podlapača“ i segmentu 4 „Rebićka gradina – Srednja Gora“. Kompleks navedenih vjetroelektrana čine 38 vjetroagregata s pripadajućim platoima za montažu, pristupne prometnice koje omogućavaju kolni pristup do prostora vjetroelektrane, servisne prometnice za prometno povezivanje vjetroagregata, te energetski i komunikacijski kabeli položeni u pristupnim i servisnim cestama. Ukupna nazivna snaga faze B vjetroelektrane Udbina iznosi maksimalno 114.000 kW (114 MW).

Nositelj zahvata je Lika Feniks d.o.o. iz Udbine, a studiju utjecaja na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s tvrtkama Geonatura d.o.o., Gekom d.o.o., Prosilva d.o.o. i Pro aves d.o.o., te nekoliko samostalnih stručnih suradnika.


Nadzor krajobraznog uređenja Zapadne obale u Splitu

OIKON d.o.o. je u drugoj polovici 2012. godine imenovao ovlaštenu krajobraznu arhitekticu Tenu Birov (A 3688) za nadzornog inženjera krajobraznog uređenja proširenja zapadne obale gradske luke u Splitu. Izvođač III (završne) faze izgradnje bila je tvrtka Zagorje-Tehnobeton d.d., a izvođač radova krajobraznog uređenja tvrtka Vaš vrt d.o.o. iz Splita.

Nadzor krajobraznog uređenja provođen je u drugoj polovici 2012. i u prvoj polovici 2013. godine, a šetnica Zapadne obale je dovršena i svečano otvorena u petak 25.04.2013. godine.


Na 11. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji: Živa kao globalni onečišćivač (11th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP)) koja je od 28. srpnja do 2. kolovoza 2013. održana u Edinburghu, Škotska, sudjelovalo je preko 900 znanstvenika. Kao jedini znanstvenik iz Hrvatske, na konferenciji je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju sa dva predavanja i posterom.

Rezultati istraživanja koja se provode u okviru znanstveno-istraživačkog projekta Eureka WEBAIR-2 - Web and 3G mobile phone based air quality management: particulates, public health, co-benefits, a u kojem sudjeluje i Oikon - Institut za primijenje ekologiju, prikazani su u upravo objavljenom radu:

Grgurić S., Križan J., Gašparac G., Špirić Z., Antonić O ., Mamouri R.E , Christodoulou A., Nisantzi A., Agapiou A , Themistocleous K., Fedra K., Panayiotou C., Hadjimitsis D.: Relationship between MODIS AOD (Aerosol Optical Depth) and PM10 over CroatiaRelationship between MODIS based Aerosol Optical Depth and PM10 over Croatia, Central European Journal of Geosciences, DOI 10.2478/s13533-012-0135-6


Upravo je prihvaćen za objavljivanje znanstveni rad:

Ivana Vučković, Zdravko Špirić, Trajče Stafilov, Vladimir Kušan, Katerina Bačeva: The Study on Air Pollution with Nickel and Vanadium in Croatia by using Moss biomonitoring and ICP-AES, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, DOI 10.1007/s00128-013-1067-7


EU projekt eEnviPer

eEnviPer is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the European Union (EU) Competitiveness and Innovation Framework Programme

Od 04. do 05.07.2013. u Istanbulu je održan redoviti projektni sastanak EU projekta eEnviPer koji se financira u okviru EU FP7 "Programa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju", Područje CIP-ICT-PSP. 2011.4.1 - računalni oblak javnih usluga. Uz projektne partnere iz Italije, Grčke, Srbije i Turske, u projektu sudjeluje i Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju kao i Krapinsko-zagorska županija.

Projekt ima za cilj razvoj, izradu i testiranje informacijskog sustava za autimatiziranje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO). Pored ostalog, sastanak je iskorišten za dogovor i definiranje svih detalja provedbe pilot studija koje će se u okviru Projekta provesti u pet zemalja, među kojima i u Hrvatskoj, a Oikon su na sastanku predstavljali Marija Bajica i Zdravko Špirić.


Nakon što je objavljena u svibnju 2011 godine, knjiga 'Warfare Ecology', autora: Machlis G.E.; Hanson, T.; Špirić Z. i McKendry J.E. izazvala je veliko zanimanje međunarodne znanstvene zajednice. Osim tiskanog izdanja knjige i elektronska verzija bila je vrlo tražena. Kako je izvijestio izdavač knjige Springer, (© Springer is part of Springer Science+Business Media), od izdavanja knjige ukupno je 1596 puta preuzeto neko od poglavlja sa SpringerLink on-line platforme i sa web stranica knjige homepage

To znači da je knjiga bila jedna od najzanimljivijih i spada među najviše preuzimane e-knjige na mjerodavnom Springer eBook Collection u 2012.


Onečišćenja zraka jedan je od glavnih izazova suvremenog društva. Razumljivo je stoga što je Europska unija 2013. godinu proglasila „Europskom godinom zraka".
Znanstvena zajednica provodi brojna istraživanja čime osigurava veliki broj korisnih informacija na kojima se temelji pregled onečišćujućih tvari u zraku, donošenje novih zakonskih propisa te razvoj novih tehnologija i postupaka zaštite zraka od onečišćenja sa ciljem smanjenja ekoloških i zdravstvenih rizika. Svoj doprinos ostvarenju tih ciljeva daju i znanstvenici Oikona koji su dio rezultatata istraživanja onečišćenja zraka u Hrvatskoj, koja se provode u okviru UN ECE ICP Vegetation, prikazali u upravo objavljenom znanstvenom radu:

Špirić, Z., Vučković, I., Stafilov, T., Kušan, V., & Frontasyeva, M. (2013):
Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP–AES and AAS Analytical Techniques, Archives of Environmental Contamination and Toxicology; (2013) Volume 65, Issue 1, pp 33-46


Objavljen novi znanstveni rad

Kao rezultat dugogodišnje uspješne suradnje znanstvenika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Oikon - Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, upravo je objavljen rad:

Marin Tota, Hrvoje Jakovac, Zdravko Špirić, Emil Srebočan & Čedomila Milin

Accumulated metals and metallothionein expression in organs of hares (Lepus europaeus Pallas) within natural gas fields of Podravina, Croatia

Archives of Environmental & Occupational Health (2013) (just-accepted).
DOI: 10.1080/19338244.2013.787966


Povodom 5. lipnja - Svjetskog dana zaštite okoliša – sa ciljem podizanja razine znanja i odgovornosti svakog pojedinca i društva u cjelini - u okviru izbornog predmeta "Zaštita okoliša i održivi razvoj" organizirano je interaktivne predavanje i diskusija sa studentima treće godine VERN – a na studiju Ekonomije poduzetništva na temu: Kako mladi mogu odgovoriti na izazove zaštite okoliša i održivog razvoja i napraviti pomak u održivoj potrošnji?

Nositelj kolegija je doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju a gost predavač je Milan Koštro, politički i ekonomski novinar, reporter i urednik u tisku, na radiju, televiziji i internetu.


Global Wind Day (Svjetski dan vjetra) je dan kada se obilježava ponovno otkrivanje vjetra, njegove snage i mogućnosti koje on posjeduje, a s kojima može promijeniti naš svijet i utjecati na naše živote.

Održava se diljem svijeta 15.6. svake godine u organizaciji i uz podršku EWEA-e (The European Wind Energy Association – Europska asocijacija za energiju vjetra) i GWEC-a (Global Wind Energy Council – Svjetsko vijeće za energiju vjetra). Glavna ideja ovog dana je obrazovati ljude o tome koliko je u sektoru obnovljivih izvora energije u svijetu već postignuto, te koliko pozitivno ovaj sektor utječe na ekonomiju i kvalitetu života. U više od 75 zemalja širom svijeta vjetroelektrane su u pogonu stvarajući energiju iz čistog i obnovljivog izvora energije, utječući time na kvalitetu života i održivi razvoj zajednica.

Stotine tisuća ljudi uključeno je u proizvodnju energije iz vjetra, ali za mnoge energija vjetra je i dalje neistražena i nepoznata. Svjetski Dan Vjetra je dan kada je moguće posjetiti vjetroelektrane, upoznati stručnjake, posjetiti događanja i saznati sve što vas zanima o vjetru i energiji koju nam on nudi. Organizatori Svjetskog dana vjetra u Hrvatskoj su Klub jedrenja na dasci "Tri strijele" i portal Vjetroelektrane.com, kao vodeći internet portal u Hrvatskoj koji se bavi ovom tematikom. Svjetski Dan Vjetra održava se u sklopu "Festivala vjetra".


Objavljen novi znanstveni rad

Znanstvena suradnja između znanstvenika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije – a ostvarena na poticaj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, rezultirala je objavljivanjem znanstvenog rada:

Željko Linšak, Dijana Tomić Linšak, Zdravko Špirić, Emil Srebočan, Marin Glad & Čedomila Milin: Effects of mercury on glutathione and glutathione-dependent enzymes in hares (Lepus europaeus Pallas); Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering (2013) Volume 48, Issue 11,
pages 1325-1332
DOI: 10.1080/10934529.2013.781869
Published online: 24 May 2013Na temelju rezultata istraživanja provedenih tijekom izrade doktorata Dijane Tomić Linšak, (mentori doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju i Prof dr.sc. Emil Srebočan, profesor na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu) objavljen je znanstveni rad:

Dijana Tomić Linšak, Željko Linšak, Zdravko Špirić, Emil Srebočan, Marin Glad, Arijana Cenov, Hrvoje Jakovac and Čedomila Milin Influence of cadmium on metallothionein expression and products of lipid peroxidation in the organs of hares (Lepus europaeus Pallas) Journal of Applied Toxicology, Article first published online: 26 APR 2013, DOI: 10.1002/jat.2880Dan planeta Zemlje obilježen je 22. travnja i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u okviru kolegija: Ekološka i zdravstvena sigurnost. Tijekom interaktivnog predavanja - studenti Medicinskog fakulteta raspravljali su o ulozi i važnosti visokoškolskog obrazovanja u rješavanju brojnih izazova vezanih za klimatske promjene i održivi razvoj.

Na taj način studenti su se pridružili aktivnostima velikog broja ljudi širom svijeta (više od jedne milijarde) koji su sudjelovali u obilježavanju 43. obljetnice Dana planeta Zemlje.

Nositelj kolegija Ekološka i zdravstvena sigurnost i moderator rasprave bio je doc.dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju.


Predstavnici Europske komisije pozitivno ocijenili eEnviPer projekt

U petak, 18. travnja 2013. u prostorijama Europske komisije u Briselu, predstavnicima Europske komisije na godišnjem izvještajnom sastanku detaljno je predstavljen dosadašnji rad i postignuća ostvarena na CIP-ICT-PSP eEnviPer Projektu, za što je dobivena vrlo pozitivna ocjena. Oikon je na sastanku predstavljao doc.dr.sc. Zdravko ŠpirićSvi sudionici – partneri na eEnviPer Projektu u okviru CIP-ICT-PSP programa održali su u srijedu 16. travnja redoviti sastanak u Briselu. Na sastanku su sudjelovali i članovi projektnog tima iz Hrvatske – predstavnici Krapinsko zagorske županije i Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju (na slici Stjepan Bručić, Zdravko Špirić, Marija Bajica, Igor Cigula i Zvonimir Tušek).

U srijedu, 17. travnja, 2013., eEnviPer Projekt je ugostio prvu eEnviPer radionicu, koja se održala u Maison Des Internationales (MAI) u Bruxellesu, Belgija. Radionica je imala za cilj:

 1. Predstaviti eEnviPer platformu i njezinu funkcionalnost za tijela javne uprave, građane, tvrtke i stručnjake iz područja e-vlade;
 2. Razmijeniti iskustva, izazove i prednosti eEnviPer platforme za tijela javne uprave u mogućoj primjeni eEnviPer sustava
 3. Sakupiti i razmijeniti informacije o potrebama i mogućnosti primjene eEnviPer platforme od zainteresiranih dionika.


U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode održana je u utorak, 9.4.2013. prezentacija CIP ICT PSP eEnviPer projekta. Pored predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode, predstavljanju projekta nazočio je i predstavnik Ministarstva uprave, Uprave za e-Hrvatsku koja je nacionalni koordinator programa CIP ICT PSP kao i predstavnici većih investitora u Hrvatskoj (HAC, HŽ).

Hrvatski partneri na projektu, Krapinsko zagorska županija i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, prikazali su arhitekturu kao i funkcionalnost u proteklih godinu dana pripremljene jedinstvene višenamjenske platforme za izdavanje okolišnih dozvola kroz računalni oblak. Prikazana rješenja će omogućit testiranje integrirane web platforme za podršku postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, uključujući podnošenje zahtjeva, administraciju i savjetovanje, sve do izdavanja rješenja o prihvatljivosti kao dijela provođenja upravnog postupka, što će postupak učiniti transparentnijim, dostupnijim i učinkovitijim.


Objavljen novi znanstveni rad

Znanstvenici okupljeni oko provedbe znanstveno istraživačkog projekta PHIME objavili su novi znanstveni rad:

Pawlas, Natalia; Strömberg, Ulf; Carlberg, Bo; Cerna, Milena; Chen, Chunying; Harari, Florencia; Harari, Raul; Horvat, Milena; Hruba, Frantiska; Koppova, Kvetoslava; Krskova, Andrea; Krsnik, Mladen; Li, Yu-Feng; Löfmark, Lina; Lundh, Thomas; Lundström, Nils-Göran; Lyoussi, Baadia; Markiewicz-Gorka, Iwona; Mazej, Darja; Osredkar, Josko; Pawlas, Krystyna; Rentschler, Gerda; Spevackova, Vera; Špirić, Zdravko; Sundkvist, Anneli; Snoj Tratnik, Janja; Vadla, Drazenka; Zizi, Suomia; Skerfving, Staffan; Bergdahl, Ingvar A.:

Cadmium, Mercury and Lead in Blood of Urban Women in Croatia, the Czech Republic, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, China, Ecuador and Morocco, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 26 (2013), 1; 58-72


Oikon je pouzdan i poželjan partner za oblikovanje i provedbu EU projekata

Na temelju dosadašnje suradnje sa međunarodnom znanstvenom zajednicom i sudjelovanja u pripremi i provedbi većeg broja EU projekata, OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju dokazao se kao pouzdan i poželjan partner za oblikovanje i provedbu znanstveno istraživačkih EU projekata.

Tako je, pored ostalog, samo u okviru FP7 Call for Proposals: FP7-SME-2013 Oikon partner na tri projekta koji su tijekom ožujka evaluirani i pozitivno ocijenjeni – a za očekivati je da će bar jedan od njih (sa 13,5 od 15 mogućih bodova dobivenih tijekom evaluacije više od 153 projekta) biti i odobren za financiranje.


Objavljen novi znanstveni rad

Tijekom znanstveno istraživačkog projekta PHIME, provedeno je sustavno i sveobuhvatno istraživanje koje omogućuje bolje razumijevanje i procjenu mogućeg štetnog učinka povišenih koncentracije žive i drugih elemenata koji su mjereni u humanim biološkim uzorcima (trudnice i novorođenčad) na neurorazvoj djece u različitim populacijama. Dio rezultata istraživanja prikazan je u radu koji je upravo objavljen u Journal of Epidemiology u broju za ožujak:

Francesca Valent, Milena Horvat, Aikaterini Sofianou-Katsoulis, Zdravko Špirić, Darja Mazej, D’Anna Little, Alexia Prasouli, Marika Mariuz, Giorgio Tamburlini, Sheena Nakou, Fabio Barbone Neurodevelopmental Effects of Low-level Prenatal Mercury Exposure From Maternal Fish Consumption in a Mediterranean Cohort: Study Rationale and Design; J Epidemiol 2013; 23 (2) : 146-152


Predsjednik Republike Makedonije dr. Gjorge Ivanov je 8. ožujka u Skopju dodijelio nagradu "Najbolji mladi znanstvenik Makedonije" za vrhunska znanstvena dostignuća. Dobitnica ovog visokog priznanja je Mr.sc. Katarina Bačeva, koja je doktorand kod prof. Dr. Sc Trajče Stafilova na Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, “Ss. Cyril and Methodius” University, Skopje, Macedonia.

Mr. Bačeva je nagradu dobila za znanstveno-istraživački rad u području analitičke kemije i okoliša, s posebnim naglaskom na istraživanja onečišćenja okoliša teškim metalima. Znanstvena grupa prof Stafilova već dugi niz godina na ovim istraživanjima surađuje i sa znanstvenicima Oikona.

Iskrene čestitke Katarini!


EU projekt


Europska komisija je u okviru Call for proposals EACEA/18/2012, Action 4.6 — Youth Support Systems – Partnerships, odobrila za financiranje projekt: European Night without Accident; REFERENCE: 535839-4.6-BE-2012-R1 Koordinator projekta je nevladina udruga Responsible Young Drivers (RYD) sa sjedištem u Briselu, koja je izuzetno uspješna u pripremi i provedbi EU projekata.

Hrvatski partner na projektu je OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju. Nedavno su se u Briselu radi dogovora oko provedbe ovoga kao i drugih projekata susreli direktor RYD gospodin Johan Chairs i ravnatelj OIKON-a doc.dr.sc. Zdravko Špirić (na slici)Suradnja između znanstvenika Faculty of Natural Science and Mathematics, S,S. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia i OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju u provedbi International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops, omogućila je izradu i objavljivanje znanstvenog rada:

Ivana Vučković, Zdravko Špirić, Trajče Stafilov & Vladimir Kušan (2013): Moss biomonitoring of air pollution with chromium in Croatia, Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 48:7, 829-834


U Briselu je od 18-22. veljače 2013. provedena evaluacija projektnih prijedloga prijavljenih u okviru natječaja FP7-PEOPLE-2013-ITN.

U evaluaciji projekata je kao ekspert sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.


U Beogradu je 14.-15.02.2013. održana sjednica konzorcija EU projekta eEnviper. Na sjednici je predstavljen i prodiskutiran radni prototip za nova rješenja (e-claud) postupka prijavljivanja, evaluacije i odobravanja okolišnih dozvola. Na sjednici su, pored predstavnika partnera iz Grčke, Italije, Turske, Belgije i Srbije prosustvovali i Marija Bajica, Vladimir Kušan i Zdravko Špirić, projektni tim iz OIKON – Instituta za primijernjenu ekologiju.


Magistrirala Ivana Vučković

Obranom magistarskog rada: Atmospheric deposition of heavy metals in Croatia studied by using moss biomonitoring technique, atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma and atomic absorption spectrometry, Ivana Vučković magistrirala je 12. veljače 2013. na Faculty of Natural Science and Mathematics, SS. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia.

Mentori izrade magistarskog rada bili su Prof.dr.sc. Trajče Stafilov, profesor na Faculty of Natural Science and Mathematics i doc.dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjeu ekologiju.


Faculty of Natural Science and Mathematics iz Skopja i OIKON potpisali sporazum o suradnji

U Skopju je 11. veljače 2013. godine potpisan sporazum o znanstvenoj suradnji između Faculty of Natural Science and Mathematics, SS. Cyril and Methodius University Skopje, Macedonia i OIKON Ltd. – Institute for applied ecology iz Zagreba. Sporazum su potpisali dekan fakulteta Prof.dr.sc. Icko Gjorgoski i ravnatelja Oikona doc.dr.sc. Zdravko Špirić.

Pored prodekana fakulteta i prorektora sveučilišta u Skopju, potpisivanju je nazočio i veleposlanik Republike Hrvatske u Makedoniji Prof.dr.sc. Zlatko Kramarić.


Dana 06. veljače 2013. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu za magistralni plinovod Zlobin – Bosiljevo DN 1000/100 bar. Planirani magistralni plinovod prolazi područjem Primorsko-goranske županije i u obuhvatu je Gradova Bakra, Delnica i Vrbovskog i Općina Fužine, Lokve, Ravna Gora i Skrad te Karlovačke županije i u obuhvatu je Općine Bosiljevo. Duljina plinovoda iznosi 58.179 m. Investitor je Plinacro d.o.o. iz Zagreba, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s partnerskim tvrtkama Dvokut Ecro d.o.o., Institut IGH d.d. i Ekonerg d.o.o.


Kao rezultat dugogodišnje vrlo uspješne suradnje znanstvenika Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju u proučavanju integriranog biomonitoringa, u najnovijem časopisu the Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering objavljen je rad:
Spirić Z, Srebočan E, Crnić AP. Mercury in pheasant (Phasianus colchicus) organs in Podravina, Croatia.
J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2013;48(4):394-9.
Znanstvenici okupljeni u International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops, održali su svoju 26. godišnju konferenciju (The 26th Task Force Meeting) od 28 – 31. siječnja 2013. u Halmstadu, Švedska. Domaćin skupa bio je IVL - Swedish Environmental Research Institute. U radu skupa koji je imao za cilj prikazati i prodiskutirati rezultate istraživanja onečišćenja zraka na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj skali, sudjelovalo je oko osamdeset znanstvenika iz EU, sjeverne i južne Amerike, Indije, Kine, i dr. Na konferenciji je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa dva rada: usmenim predavanjem – Cro moss survey 2010 (autori: Špirić Z., Stafilov T., Kušan V., Vuckovic I. i Frontasyeva M.) i posterom: Nitrogen in Cro mos survey 2010 – prelimeinary results (autori: Špirić Z., Glad M. i Kušan V.) u kojima su prikazani rezultati istraživanja u Hrvatskoj tijekom 2010.


Suradnik Oikona prof.dr.sc. Trajče Stafilov dobio najviše priznanje

Nakon što je 2009. dobio najprestižniju nagradu za znanstvenike u Makedoniji (nagrada „Goce Delcev” za najbolji znanstveni rad – na slici), prof. Trajče Stafilov, redovni profesor na Institute of Chemistry, Faculty of Science - SS. Cyril and Methodius University u Skopju, Makedonija i dugogodišnji suradnik OIKON-a izabran je među 10 najboljih znanstvenika u Makedoniji za 2012 godinu. Prema kriterijima i rezultatima natječaja, najproduktivniji je znanstvenik Univerziteta u Skopju, tj. cijele Makedonije, sa najviše objavljenih radova koji cu citirani u najznačajnijim znanstvenim bazama.

Iskrene čestitke profesoru Stafilovu!

U najnovijem izdanju časopisa Environmental Research za siječanj 2013 (izdavač ELSEVIER, petogodišnji impakt faktor = 3,816) objavljen je rad: Ana Miklavčič, Anica Casetta, Janja Snoj Tratnik, Darja Mazej, Mladen Krsnik, Marika Mariuz, Katia Sofianou, Zdravko Špirić, Fabio Barbone, Milena Horvat: Mercury, arsenic and selenium exposure levels in relation to fish consumption in the Mediterranean area, Environmental Research 120 (2013) 7–17.
Rad je rezultat istraživanja u okviru integriranog znanstveno-istraživačkog projekta EU FP6 PHIME u kojemu je sudjelovao i Oikon. Environmental Research je multidisciplinarni časopis o znanosti o okolišu, ekologiji i javnom zdravstvu koji objavljuje izvorne znanstvene radove i studije toksičnih učinaka na okoliš, ljude i životinje. Glavni cilj ovog časopisa je definiranje etiologije ekološki induciranih rizika i bolesti kao i povećanje razumijevanja uvijeta i mehanizama kojima okolišni čimbenici uzrokuju bolest.


ODRAZ i OIKON potpisali Sporazum o suradnji

Prepoznavši mogućnost, potrebu ali i važnost suradnje i zajedničkog rada na oblikovanju i provedbi projekata kojima je cilj poticanje i primjena načela održivog razvoja, ODRAZ i OIKON Potpisali su Sporazum o poslovnoj i stručnoj suradnji.

Cilj Sporazuma je uspostava i razvoj poslovne i stručne suradnje na području djelovanja potpisnika Sporazuma. Suradnja će se odvijat na temelju razmjene poslovnih i stručnih informacija i iskustava, planiranja, pripreme i provedbe zajedničkih programa i projekata, savjetovanja i edukacije na području održivog razvoja, organiziranja zajedničkih znanstvenih i stručnih skupova, pripreme i objavljivanja zajedničkih stručnih i znanstvenih radova, knjiga i drugog. Kao glavni prioritet u budućem zajedničkom radu određen je priprema i provedba edukativnih programa koji trebaju osigurati jače uključivanje javnosti i gospodarskog sektora kao i omogućiti informirano i odgovorno odlučivanje u pitanjima od važnosti za održivi razvoj.


14. prosinca 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu za međunarodni plinovod Lička Jesenica – Bihać DN 500/75 bar (hrvatski dio plinovoda) . Planirani međunarodni plinovod prolazi područjem Karlovačke županije i u obuhvatu je Općina Saborsko i Rakovica. Duljina plinovoda iznosi 29.631 m. Investitor je Plinacro d.o.o. iz Zagreba, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s partnerskim tvrtkama Dvokut Ecro d.o.o., Institut IGH d.d. i Ekonerg d.o.o.


Skup je imao za cilj analizirati stanje te predložiti mjere za povećanje sigurnosti i smanjenje rizika i nesreća sudionika u prometu uzrokovanih konzumacijom alkohola, droga i lijekova. Pokazani su i preliminarni rezultati provedbe europskog projekta 'Europska noć bez nesreća (ENWA)*'.

Koordinator Projekta je nevladina udruga Responsible Young Drivers (RYD) iz Belgije.

Prva iskustva i rezultate ove akcije koja je prvi puta provedena u Hrvatskoj, a koju su zajednički organizirali udruga SUP i Oikon - Institut za primijenju ekologiju, okupljenima je predstavio doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon - Instituta za primijenju ekologiju iz Zagreba.

* Projekt Europska noć bez nesreća je od strane Europske komisije izabran kao najbolji projekt u okviru Europske godine volontiranja 2011.


Ugovor o suradnji sa Veterinarskim i Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu

Tijekom prosinca 2012., OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, potpisao je Ugovor o suradnji sa Veterinarskim i Prehrambeno biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sa ciljem uspostave suradnje u znanstveno-istraživačkom, stručnom i nastavnom radu.


Kolegij Održivi razvoj na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu za Preddiplomski sveučilišni redoviti studij Metalurgija - smjer Industrijska ekologija. Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i zvanje sveučilišni(a) prvostupnik(ca) (bacaleaurea) inženjer(ka) metalurgije smjer Industrijska ekologija u znanstvenom području Tehničke znanosti. Prva generacija studenata upisana je akademske godine 2012/2013. a upisno je 26 studenata.

Jedan od obaveznih predmeta za studente prve godine je kolegij Održivi razvoj. Nositelj kolegija je doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon - Instituta za primijenju ekologiju iz Zagreba i naslovni docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U izvođenju nastave sudjeluje i Lidija Pavić-Rogošić, dipl.ing.arh., direktorica ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, što je dio dugogodišnje i uspješne suradnje OIKON-a i ODRAZ-a na zajedničkoj pripremi i provedbi edukativnih projekata i programa.

OIKON - Institut za primijenju ekologiju potpisao je i Sporazum o suradnji o sa Metalurškim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s ciljem realizacije znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti koja je od zajedničkog interesa Fakulteta i OIKON-a.


Na stranicama Društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj objavljeni su primjeri dobre prakse u zbirki studija slučajeva društveno odgovornog poslovanja među kojima se nalazi i sažetak primjera za Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju. U Zbirci je dostupan cjeloviti tekst Oikonovog primjera dobre prakse.


Dana 09. listopada 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš za magistralni plinovod Donji Miholjac – Osijek DN 800/75 bar. Planirani magistralni plinovod prolazi područjem Osječko-baranjske županije i u obuhvatu je Grada Donjeg Miholjca, Općine Marijanci, Grada Belišća, Grada Valpova, Općine Petrijevci, Općine Bizovac i Grada Osijeka. Duljina plinovoda iznosi 53.146 m. Investitor je Plinacro d.o.o. iz Zagreba, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju kao voditelj izrade studije, u suradnji s partnerskim tvrtkama Dvokut Ecro d.o.o., Institut IGH d.d. i Ekonerg d.o.o.


Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju je danom 29.03.2012. g., kada je predstavnik koordinatora Projekta, gdin Dr. Carlo Maria Venturi, u ime partnera, potpisao ugovor sa predstavnikom Executive Agency for Competetiveness & Inovation, gdin Vincent Berrutto, „GRANT AGREEMENT for an ACTION AGREEMENT NUMBER - IEE/11/113/SI2.615927 ERASME relating to the implementation of an action in the framework of the Intelligent Energy - Europe Programme“, formalno postao aktivni sudionik i korisnik sredstava namijenjenih za realizaciju projekta ERASME.

ERASME je akronim za puni naziv projekta „EneRgy Audits in SMEs“, dakle, odnosi se na energetske preglede u malim i srednjim idustrijskim poduzećima. Projekt je osmišljen sa namjerom da bude rasadnik znanja i prakse u EU u obavljanju energetskih pregleda u industrijskim pogonima u cilju povećanja energetske učinkovitosti u industriji. Povećanjem energetske učinkovitosti direktno se doprinosi smanjenju emisija CO2 kao važnog elementa u dostizanju cilja Europske unije poznatog pod nazivom „20-20-20“. U Projektu sudjeluju sljedeći partneri:

 1. ECUBA Srl, Italija
 2. CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato Emilia Romagna, No profit association of SMEs, Italija
 3. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Hrvatska
 4. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
 5. ECODOT, Češka
 6. Gründer - Und Servicezentrum Fürstenfeld Ems Kg, Austrija
 7. Regional Development Agency of Northern Black Forest, Njemačka
 8. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Poljska
 9. Pannon Business Network Association, Mađarska

OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju je postao član Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj (GBCC – Green Building Council of Croatia) kao dio je svjetskog Savjeta za zelenu gradnju (WGBC www.worldgbc.org) te kao i dio mreže New Europe GBC za nastajanje i razvoj savjeta za zelenu gradnju u regiji New Europe.

Od 15. svibnja do 09. srpnja 2012. godine provedena je redovita godišnja provjera usklađenosti s normama AAI@EduHr sustava. OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju je zadovoljio postavljene norme i time stekao Certifikat o usklađenosti s normama AAI@EduHr.

Dodatne informacije o rezultatima ovogodišnje provjere usklađenosti s normama AAI@EduHr mogu se naći na web adresi: http://www.aaiedu.hr/certificiranje/rezultati2012/.

Dana 13. lipnja 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš i ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže za priključni dalekovod 2x220 kV od termoelektrane Sisak do priključka na postojeći dalekovod 220 kV Mraclin –Prijedor (Varijanta 1). Planirani dalekovod prolazi područjem Sisačko-moslavačke županije i u obuhvatu je Grada Petrinje, Grada Siska te Općine Sunja. Duljina trase dalekovoda je 16,3 km. Investitor je HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, a studiju o utjecaju na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju u suradnji s projektantskom kućom Dalekovod projekt d.o.o., koja će u nastavku izraditi i ostalu tehničku dokumentaciju za potrebe realizacije ovog zahvata.

S velikim zadovoljstvom i ponosom obavještavamo vas da su dana 12. srpnja 2012. g. djelatnici Oikona, mr. sc. Zrinka Mesić, mag. oecol. et prot. nat. i mr. sc. Hrvoje Petrnel, mag. oecol. et prot. nat. uspješno obranili doktorske disertacije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu!

Led je probio mr. sc. Hrvoje Petrnel obranivši disertaciju pod naslovom: „Uzroci prostorno-vremenske varijabilnosti spektralne refleksije na visinskoj granici šumske vegetacije u zapadnim i središnjim Dinaridima“, a potom je mr. sc. Zrinka Mesić obranila svoju disertaciju pod naslovom: „Utjecaj geomorfoloških parametara na fenološku dinamiku u dominantnom sloju čistih bukovih šuma zapadnih i središnjih Dinarida“, čime su oboje stekli akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, znanstvena grana ekologija.

Od srca im čestitamo i želimo puno uspjeha u daljnjem radu!

Novi doktori znanosti s mentorom
Prof. dr.sc. Olegom Antonićem
Dr.sc. Zrinka Mesić
Dr.sc. Hrvoje Peternel

Ovih je dana iz tiska izašla knjiga „ZagrebPlan, Razvojna strategija Grada Zagreba - Strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013.” Ta knjiga je cjeloviti tekst strategije razvoja Grada Zagreba koja je usvojena na 36. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. travnja 2012 godine.

U knjizi su prikazane strateške smjernice i planirane akcije u svim segmentima života i funkcioniranja grada. Osim toga prikazana je i metodologija za praćenje i ocjenu, te financijski okvir provedbe Strategije. Koordinaciju izrade Strategije vodio je Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=821). Recenziju osnovne analize s ocjenom stanja, SWOT-analize, vizije, strateških ciljeva, prioriteta i mjera Strategije obavilo je Partnersko vijeće Grada Zagreba (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=34345).

S ponosom ističemo da je OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju sudjelovao u izradi ove Strategije.

Nedavno je iz tiska izašla knjiga „Zaštita okoliša: pogled iz prakse“. Autor knjige je Mario Zovko, a nakladnik Ekološka udruga Lijepa naša Čapljina. Autor je ovom knjigom nastojao svojih petnaest godina iskustva iz zaštite okoliša približiti svima onima koji se na bilo koji način bave tom tematikom.

U knjizi su kroz osam poglavlja opisana temeljna pitanja iz zaštite zraka, vode, tla, buke zbrinjavanja otpada, korištenja obnovljivih izvora energije te procjene utjecaja na okoliš. Sva pitanja su obrađena sa mnoštvom primjera iz stvarnog života i izrađenih studija.

S ponosom ističemo da je OIKON institut za primijenjenu ekologiju pomogao tiskanje ove knjige prilozima iz svojih studija i financijski.

Iz tiska je izašla knjiga, sveučilišni udžbenik „Sanacija onečišćenog tla“. Autor knjige je prof.dr.sc. Ivica Kisić, nastavnik na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga se može podijeliti u tri dijela. U prvom autor opisuje nastanak i osnovne karakteristike tala, njihovu ulogu te način korištenja. U drugom dijelu su opisana i sistematizirana onečišćenja tla, a u trećem tehnike sanacije onečišćenih tala.

Ova će knjiga biti vrijedan izvor informacija o onečišćenju tla i njegovoj sanaciji inženjerima, prirodoslovcima, ekolozima, vodoprivrednicima, planerima, donositeljima odluka u zaštiti prirode i naravno studentima sveučilišta različitih struka u kojima se proučava tlo i njegovo onečišćenje.

S ponosom ističemo da je OIKON - institut za primijenjenu ekologiju, financijski pomogao tiskanje ove knjige.

Međunarodni dan biološke raznolikosti

22. svibnja, proglašen je Međunarodnim danom biološke raznolikosti s ciljem da se ukaže na vrijednost i važnost očuvanja biološke raznolikosti - raznolikosti živog svijeta, staništa i genetske raznolikosti unutar populacija divljih svojti. Uz obilježavanje Međunarodnog dana biološke raznolikosti u Republici Hrvatskoj se na isti dan obilježava i Dan zaštite prirode, a kako bi se odgojno-edukacijskim aktivnostima podigla svijest o važnosti očuvanja prirodnih bogatstava Hrvatske, te njenog visokog stupnja bioraznolikosti.

Naime, Hrvatska po svojoj bioraznolikosti (raznolikosti staništa, vrsta, zajednica) pripada najvrjednijim područjima očuvane prirode europskog kontinenta. Raznolikošću svojih kopnenih, morskim te podzemnih, krških staništa, na relativno maloj površini, predstavlja svojevrstan centar bioraznolikosti („biodiversity hot-spot“). U Hrvatskoj obitavaju mnoge vrste koje su ugrožene ili čak izumrle u ostatku Europe (smeđi medvjed, ris, vuk, orao štekavac, crna roda, orao kliktaš i mnoge druge). Ovogodišnji Međunarodni dan bioraznolikosti posvećen je bioraznolikosti mora kako bi se ukazalo na važnost očuvanja i zaštite mora i morskih ekosustava. Bogata bioraznolikost hrvatskog mora, otoka i hridi, s visokim stupnjem endemičnosti, daje hrvatskom obalnom području međunarodni značaj na području očuvanja prirodnih bogatstava.

Također, razdoblje do 2020. godine (2011.-2020.) proglašeno je desetljećem bioraznolikosti u kojem bi se usvojile postavke iz međunarodne Konvencije o biološkoj raznolikosti (koje je i Republika Hrvatska potpisnica), kao što su: očuvanje bioraznolikosti, održivo korištenje i jednolika raspodjela prirodnih bogatstava i genskih zaliha.

Više na stranicama: http://www.cbd.int/idb/, http://www.cbd.int/2011-2020


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Hrvatski prirodoslovni muzej, potpisali su 10. svibnja, 2012. godine sporazum o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-tehničkoj suradnji. Suradnja Muzeja i Instituta temelji se na primjeni znanstvenih metoda i tehnologija u istraživanjima te profesionalnoj odgovornosti prema pokrenutim projektima i podacima koji se koriste za njihovu realizaciju.


Indeks DOP-a 2011 - Nagrada za društveno odgovorno poslovanje - TREĆI PUTA!

Ove godine je nagrada Index DOP-a dodjeljena u okviru svečanosti proslave 15. godišnjice rada HR PSOR-a. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je treću godinu za redom bio dobitnik nagrade za društveno odgovorno poslovanje u 2011.g. u kategoriji malih tvrtki. Iako više nismo u mogućnosti dobivati ove nagrade od strane HRPSOR-a jer su tri nagrade za redom maksimum koji se može postići Oikon će i dalje raditi na kontinuiranom unapređivanju vlastite društvene odgovornosti jer uvijek postoje područja djelatnosti koja se mogu unaprijediti i u kojima se može biti još i bolji nego što to trenutačno jesmo. Još jednom hvala HRPSOR-u na prepoznavanju i nagrađivanju našeg truda!


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Državni hidrometeorološki zavod, potpisali su 16. ožujka, 2012. godine sporazum o znanstveno-tehničkoj suradnji. Cilj suradnje je zajedničko korištenje obostrano raspoloživih resursa i podataka sa svrhom postizanja više znanstvene, stručne i tehničke razine, optzimizacije razvoja vlastitih resursa kao i planiranje i usklađivanje istraživanja sa znanstvenim i razvojnim projektima od međunarodnog značaja i od interesa za Republiku Hrvatsku.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju zaprimio je dana 23.02.2012. godine od Bisnode Hrvatska Certifikat poslovne izvrsnosti za poslovanje u 2008, 2009 i 2010.g.. Ovim certifikatom je utvrđeno da Oikon spada u 2% poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj koji su ovlašteni za korištenje statusa AAA kao simbola najviše ocjene bonitetne izvrsnosti. S osobitim ponosom predstavljamo javnosti ovo iznimno priznanje koje za nas ima poseban značaj s obzirom da se odnosi na period poslovanja u uvjetima jedne od najvećih ekonomskih kriza moderne ekonomije. To je bio period u kojem je u Republici Hrvatskoj izgubljeno preko 150.000 radnih mjesta i u kojem su na žalost mnogi poslovni subjekti prestali poslovati kao i mnogi razvojni planovi postali samo puka želja. Izniman napor vodećih kadrova, zaposlenika i suradnika Oikona, jasne razvojne vizije, izdržljivost i samoprijekornost dovela je do ovog priznanja. Hvala Bisnode Hrvatska na ideji i trudu da prepozna i istakne primjere uspjeha. To ljudima koji žive od rada puno znači!


Studija o utjecaju na okoliš za eksploatacijsko polje „Crna glava“

Dana 8. studenog 2011. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Rješenje o prihvatljivost zahvata za okoliš za eksploataciju tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Crna glava“, planiranog godišnjeg kapaciteta eksploatacije od 200.000 m3. Navedeni zahvat nalazi se na području općine Donja Motičina, u krajnjem zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije. Investitor zahvata je Crna glava Seona d.o.o., a studija utjecaja na okoliš izrađena je u suradnji OIKON-a s tvrtkom Nuing d.o.o., koja će izraditi i preostalu rudarsku dokumentaciju potrebnu za pokretanje eksploatacije.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Hrvatski šumarski institut potpisali su 06.veljače 2012. sporazum o znanstveno-istraživačkoj i stučnoj suradnji. Ove dvije institucije time su i formalno stvorile pretpostavke za čvršćom suradnjom na izvođenju zajedničkih znanstveno-istraživačkih programa i projekata, zajedničkih stručnih poslova zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša, organiziranja zajedničkih znanstvenih i stručnih skupova, te razmjeni znanstvenih informacija i iskustava. Obje institiucije nadaju se da će ova suradnja rezultirati unapređenjem znanstvene spoznaje u području ekologije šuma i šumarstva općenito.


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske potpisali su 31.siječnja 2012. sporazum o poslovnoj, stručnoj i znanstveno-tehničkoj suradnji čime su i formalno učvrstili svoju višegodišnju suradnju na stručnim poslovima zaštite okoliša. Sporazumom obuhvaćena suradnja odnosi se na projekte unutar teritorija RH kao i one izvan njega, te projekte koje financira EU i drugi međunarodni izvori. Sporazum također obuhvaća znanstvene projekte i programe edukacije.


Dana 24. siječnja 2012. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje prema kojem za namjeravani zahvat izgradnje novih platformi unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Eksploatacijsko polje ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ nalazi se na području Epikontinentalnog pojasa Republike Hrvatske. Radi se o postojećem eksploatacijskom polju na kojem se već dugi niz godina obavlja eksploatacija prirodnog plina i njegov transport do kopna. Investitor je tvrtka INAgip d.o.o., a zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izradio je OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju.


Prosinac 2011 – završetak projekta EU IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj – MARINE NATURA 2000”

Kraj 2011. godine je obilježilo uspješno završavanje projekta EU IPA 2007 “Identifikacija i uspostavljanje morskog dijela mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj – MARINE NATURA 2000” koji je, zajedno s Državnim zavodom za zaštitu prirode (DZZP) kao korisnikom projekta, Oikonov tim izveo s tvrtkama NIRAS IC iz Poljske (lead partner) i Orbicon i Leif Hansen iz Danske. Svrha projekta bila je pružanje podrške DZZP-u i hrvatskim institucijama u prijenosu Direktive o staništima EU kako bi se pridonijelo uspostavi morskog dijela mreže NATURA 2000 što je obveza Hrvatske kao buduće članice EU.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje uvrstila je projekt u primjere uspješnih EU projekta (http://www.safu.hr/hr/primjeri-uspjesnih-eu-projekata-u-rh/projekti/identifikacija-i-uspostavljanje-morskog-dijela-mreze-natura-2000-u-hrvatskoj).


19.12.2011. - Dodjela Zahvalnice Oikonu na proslavi Dana Agencije za zaštitu okoliša

Na devetoj obljetnici Agencije za zaštitu okoliša (AZO) Oikonu je, zajedno sa još 4 institucije uručena Zahvalnica za uspješnu dugogodišnju suradnju. Od 2003. godine, Oikon je surađivao s Agencijom na izradi više baza podataka u Informacijskom sustavu zaštite okoliša, od Katastra odlagališta otpada, Kataloga zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj,

Baze podataka o oštećenosti šumskih ekosustava RH s opisom biljnih zajednica, Baze podataka o pokrovu i namjeni korištenja zemljišta CORINE Land Cover, Georeferencirane baze podataka o potencijalno onečišćenim i onečišćenim lokalitetima, Baze podataka o tlima Hrvatske (HIST) do najveće uspostavljene baze Registra onečišćavanja okoliša.
„...Trenutno je u Registru onečišćavanja okoliša (ROO) evidentirano preko 3.000 subjekata, a otvoreno je i preko 11.500 korisničkih računa. U vrlo kratkom vremenu uspjeli smo postići da naš Registar osigurava prikupljanje svih podataka potrebnih za međunarodno izvješćivanje“, zaključio je prvi čovjek Agencije za zaštitu okoliša.Udruga za istraživanje i popularizaciju flore - Populus je strukovna, neprofitna i nevladina udruga koja okuplja ambiciozne, svestrane i kreativne biologe, ali i zainteresirane pojedince svih struka i razina obrazovanja, ujedinjene u jedinstvenom cilju – istraživanju i popularizaciji flore. Prošli tjedan Udruga je objavila drugu u nizu Cvjetkinih avantura - "Cvjetka u lovu na šumsko blago". Slikovnica crtežom, pjesmicom i radnim listom obrađuje 15 čestih šumskih vrsta, a namijenjena je prvenstveno djeci predškolske dobi, odnosno djeci nižih razreda osnovne škole. Dostupna je za besplatno preuzimanje u .pdf obliku na http://www.udrugapopulus.hr/cvjetkaSumskoBlago.pdf. U stvaranju "Cvjetke" sudjelovale su i djelatnice Oikona Marina Magajne i Ana Pasarić.

Ukoliko ste propustili prvu slikovnicu – potražite je na http://www.udrugapopulus.hr/cvjetkaOtkrivaProljetnice.pdf, dok nešto više o Udruzi možete saznati na http://udrugapopulus.hr/.


9. susret mladih kemijskih inženjera

Željeli bismo što veći broj kemičara i stručnjaka srodnih struka obavijestiti o održavanju 9. susreta mladih kemijskih inženjera. Susret će se održati na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, 16. i 17. veljače 2012.

Sve dodatne informacije možete naći na web stranicama Skupa: www.fkit.unizg.hr/smlki.


Hrvatska automobilska udruga je 1.12.2011. u Institutu za vozila Centra za vozila Hrvatske proglasila rezultate izbora za „Hrvatski auto 2012 godine“. Proglašeni su najbolji automobili na našem tržištu po kategorijama te ukupni pobjednik.

U radu stručnog žirija sudjelovao je i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju.

5. godišnja konferencija PMI Foruma

9.11.2011., u Zagrebu je održana 5. godišnja konferencija „PMI forum 2011“ s temom „Upravljanje projektima – primjeri iz prakse“ u organizaciji Udruge za projektni menadžment PMI Hrvatska. Oikon je po drugi puta jedan od sponzora konferencije.

Marija Bajica, PMP, član Izvršnog odbora Udruge i član Organizacijskog odbora konferencije sudjelovala je sa stručnim predavanjem: Koliki vam je faktor utjecaja kao voditelja projekta?


Promocijom u Beogradu, 29. listopada 2011. godine, kolega Josip Šaban uspješno je završio Cotrugli MBA, međunarodno certificirani MBA program. Ovakvo ulaganje u obrazovanje, osobito u vremenima velike tržišne konkuretnosti i smanjenog rasta gospodarstva, predstavlja sve vise nužan preduvjet za stjecanje znanja i poznanstava nužnih za uspjeh u Hrvatskoj i regiji. Ovom prilikom čestitamo mu na uspjehu i želimo puno sreće u daljnjoj karijeri.


SEM2011 - 3rd Symposium on Environmental Management

U organizaciji Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT), Sveučilišta u Zagrebu održan je treći međunarodni simpozij na temu održivih tehnologija.

Oikon je sudjelovao s nekoliko prezentacija i postera:

 • Marija Bajica, Siniša Tkalčec, Željko Koren: Use of business intelligence tools for decission support and forcasting in environment and nature protection
 • Marija Bajica, Siniša Tkalčec, Željko Koren: A Web-based GIS/IT Application for Biodiversity Mapping and Analysis in Support of Management of PAs in Croatia – photo database
 • Dinko Vujević, Goran Vego, Željko Koren: Multi-criteria decision analysis in strategic planning of waste management
 • Dinko Vujević, Tena Birov, Sunčana Rapić, Alen Berta, Damir Rajković, Željko Koren: Cost-benefit analysis in exploitation of stone
 • Bojana Borić: Treatment of technological wastewater from production of vinyl chloride monomer by the Fenton process

Za predstavnike Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Agencije za zaštitu okoliša i Državnog hidrometeorološkog zavoda 28. listopada u prostorijama DHMZ održana je prezentacije razvojno istraživačkog projekta EUREKA E!5460 EUROENVIRON WEBAIR 2.

Nakon prezentacije uslijedila je vrlo zanimljiva i poticajna rasprava.


Povodom 4. konferencije EU ICT za promet i logistiku - ECITL'11 - koja je održana od 11-15. listopada u Solunu u Grčkoj, održana je i WBC-INCO NET – dvodnevna radionica znanstvenika zainteresiranih za prijavu prijedloga znanstvenoistraživačkih projekata za predstojeći natječaj EU FP7 TRANSPORT.

Na poziv organizatora na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem/projektnim prijedlogom: Praćenje utjecaja prometa na zdravlje i okoliš.


Međunarodni naučni skup „Zaštita prirode u 21. vijeku“
U Žabljaku u Crnoj Gori je od 20. do 23. rujna 2011. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma Vlade Crne Gore, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore, održan međunarodni naučni skup „Zaštita prirode u 21. vijeku“. Tematski organizirana predavanja uključivala su rasprave na temu zaštite prirode, bioraznolikosti te održivog razvoja i zaštite životne sredine. Za vrijeme odvijanja skupa, djelatnici Oikona održali su 4 usmene i 8 poster prezentacija. Zadnjeg dana, nakon trosatnog noćnog uspona markiranom stazom pored Zelenog vira, Oikonova dvočlana delegacija motrila je izlazak Sunca na Bobotovom kuku, najvišem vrhu Durmitora i Ekološke države Crne Gore.

Djelatnici Oikona, Tomislav Šćulac i Ivan Grubišić položili su 28. rujna 2011. godine stručni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva, stručni smjer ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo. Ovom prilikom čestitamo kolegama na postignutom uspjehu.


U Šibeniku je od 13. do 17. rujna 2011. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, održan VII hrvatski znanstveno-stručni skup – "ZAŠTITA ZRAKA 2011".

Tijekom odvijanja skupa, u okviru sekcije: Tema 3 – Onečišćenje vanjske atmosfere – imisije – Zdravko Špirić održao je predavanje: Istraživanje onečišćenja zraka pomoću mahovina u Hrvatskoj tijekom 2010.
Autori: Špirić Z, Kušan V, Gojak S, Mrvoš D, Prebeg M, Mihulja A, Grgurić Z, Berta A, Mesić Z.

U okviru Poster sekcije – Sanja Grgurić, Goran Gašparac i Zdravko Špirić (na slici) predstavili su rad: .
Autori: Kurt Fedra, Maja Zuvela-Aloise, Christina Schwarz-Witwer, Oleg Antonić, Sanja Grgurić, Josip Križan, Zdravko Špirić, Goran Gašparac, Melita Burić, Tanja Tudor.


Zdravko Špirić, Sanja Grgurić i Goran Gašparac


Na 10. međunarodnoj konferenciji: Živa kao globalni onečišćivač (10th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP) koja je od 24. do 29. srpnja 2011. održana u Halifaxu, Nova Scotia, Canada, sudjelovalo je 870 znanstvenika iz 48 zemalja.

Na konferenciji je sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj Oikon – Instituta za primijenjenu ekologiju sa četiri rada.


Oikon je 18.07.2011. godine, kao prva regionalna kompanija koja namjerava postati 'carbon neutralna' zajedno s tvrtkom CO2cut počeo raditi na projektu CarbonLink. Uz svesrdnu pomoć TAM BAS programa EBRD-a implementirat će se pilot program CO2cut-a, hrvatske tvrtke koja je specijalizirana za povezivanje elektronske trgovine i elektronskih klimatskih tržišta bilo gdje u svijetu. Oikon i njegovi zaposlenici će prilikom on-line rezervacije putovanja ili kupovine opreme i knjiga, bez dodatnog troška smanjivati 'ugljikov otisak' investirajući transakcijske provizije u ugljikove kredite. Zvuči komplicirano? Zapravo, izuzetno jednostavno... Pričekajmo jesen i prezentaciju projekta:) Demo web-stranica: www.co2cut.com


Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju, GEKOM – geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o i Environmental Software and Services iz Austrije (ESS GmBH) potpisali su 15.srpnja 2011. ugovor o poslovnoj suradnji na razvoju i zastupanju okolišnih softverskih sustava ESS-a na području Republike Hrvatske. Ove tvrtke time su dodatno proširile i pojačale već uspostavljenu suradnju na razvoju WEBAIR sustava za upravljanje kvalitetom zraka sufinanciranu putem EUREKA projekata. Uvjereni smo u uspješnost ove suradnje u budućnosti i stručnu te društvenu korist kojom će ona rezultirati.


Obavijest o preseljenju


Od 01. svibnja 2011. godine Oikon se nalazi na novoj adresi:

Trg senjskih uskoka 1-2.

Sukladno s time molimo Vas da poštu i ostale obavijesti šaljete na novu adresu.Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju
Trg senjskih uskoka 1-2, HR - 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 550 7100; Fax: +385 1 550 7101
web: www.oikon.hr

Ostali kontakt podaci ostaju isti.

OIKON – NOVI EUREKA PROJEKT

Ulaganje u razvoj informacijskog sustava za upravljanje kakvoćom zraka

Oikonu je odobrena financijska potpora za razvojni projekt EUREKA E!5460 EUROENVIRON WEBAIR 2.

Više na: BICRO ulaže 137 tisuća eura u novi projekt unutar EUREKA programa.


Nova knjiga

U izdanju

iz tiska je izišla knjiga:

Warfare Ecology
A New Synthesis for Peace and Security

koju su pripremili

Gary E. Machlis, Thor Hanson, Zdravko Špirić i Jean E. McKendry


14. lipnja 2010. godine, djelatnik Oikona, g. Alen Berta, mag.ing.silv. položio je stručni ispit za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije, smjer opće šumarstvo čime je stekao uvjete za samostalno obavljanje stručnih poslova u šumarstvu. Ovo je kolegi Berti drugo ovlaštenje (uz ovlaštenje za smjer uređivanje šuma) te mu ovom prilikom čestitamo na uspjehu!

Uloga medija i civilnog društva u podizanju svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju

Povodom 5. lipnja - Svjetskog dana zaštite okoliša a u okviru izbornog kolegija "Zaštita okoliša i održivi razvoj" - na Veleučilištu Vern – održana je 8. lipnja tribina pod nazivom: Uloga medija i civilnog društva u podizanju svijesti o zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Tribinu su zajedno organizirali:

Zbor novinara za okoliš Hrvatskog novinarskog društva,
Plavi svijet - Institut za istraživanje i zaštitu mora,
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice,
OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju

Predavači su bili
Mladen Iličković, novinar HTV-a,
Draško Holcer (Plavi svijet) te
Zdravko Špirić, Oikon

a u raspravi su sudjelovali studenti kao i dekan Verna Goran Radman.


U organizaciji Zbora automobilskih novinara Hrvatskog novinarskog društva i HUVA održan je 26.svibnja 2011. u Novinarskom domu u Zagrebu Okrugli stol sa ciljem okupljanja stručnih, rukovodećih i znanstvenih kadrove i razmatranja aktualnih problema sigurnosti na radu voznog i kontrolnog osoblja, organizacijskog i pravnog okvira djelatnosti, suradnje s državnim tijelima, kadrovskog jačanja i osposobljavanja kadrova te tehničkim aspektima problema.

Na poziv organizatora, na okruglom stolu je sudjelovao i ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, doc. dr. sc. Zdravko Špirić s predavanjem „Prijedlog mjera za povećanje sigurnosti u JGP“.


11. svibnja 2011. održan je Okrugli stol „Znanost i inovacije“ na Sveučilištu u Zagrebu. Okrugli stol otvorio je prof.dr.sc. Srđan Novak, voditelj Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, a ravnatelj Uprave za znanost MZOŠa dr. Hrvoje Meštrić najavio je objavu drugog poziva za korištenje bespovratnih sredstava iz Fonda za ulaganje u znanost i inovacije. Nazočnima su se također obratili i gđa. Marija Rajaković, ravnateljica Uprave za Operativni program za regionalnu konkurentnost, MinGoRP, g. Ivo Friganović, viši izvršni direktor Sektora za Inovacije, BICRO te konzultanti na projektu tehničke pomoći za SIIF dr. sc Rein Ruubel, dr.sc. Aryvdas Sutkus i dr.sc. Hugo van Veghel.

Na skupu je sudjelovao i ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, doc. dr. sc. Zdravko Špirić koji je predstavio mogućnosti i potrebe OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju za sudjelovanje u pripremi i provedbi znanstvenih i komercijalnih projekata.


Svjetska konferencija „Wind energy and Wildlife impacts“

Od 02. do 05. svibnja 2011. godine, u Norveškom gradu Trondheimu održana je svjetska konferencija Wind energy and Wildlife impacts na kojoj je sa suradnicama iz Ministarstva kulture prisustvovala djelatnica Oikona, Mirna Mazija, mag.ecol.et.prot.nat. Na konferenciji je prisustvovalo gotovo 300 stručnjaka iz više od 30 zemalja svijeta što je bila izvrsna prilika za razmjenu iskustava i prikupljanje novih saznanja o metodologiji procijene utjecaja na pojedine vrste i skupine organizama, modelima procjene i predviđanja samostalnih i kumulativnih utjecaja te prijedlozima na koji način se ti utjecaji mogu umanjiti ili izbjeći. Na kongresu je predstavljena poster prezentacija pod nazivom „The integration of nature protection into environmental wind farm assessment procedures in Croatia“.


Okrugli stol i znanstveni simpozij "Zrmanja uokvirena kršem 2011"


Ovogodišnja, VI. hrvatska rafting regata "Zrmanja 2011" održala se 29. i 30. travnja.

Rafting regate na rijeci Zrmanji organiziraju se posljednjih godina s ciljem razvoja ekološkog i avanturističkog turizma u zadarskom zaleđu. Ove godine, tijekom prvog dana regate održan je okrugli stol i znanstveni simpozij "Zrmanja uokvirena kršem".

Na okruglom stolu prisustvovali su dr. Neven Cukrov s predavanjem na temu "Tragovi metala i stabilni izotopi ugljika i kisika u vodi i sedri rijeke Zrmanje", mr. Roman Ozimec s predavanjem „Biospeleologija speleoloških objekata rijeke Zrmanje“; mr.sc. Mirko Đinđić s predavanjem "Održivi razvoj značajnog krajobraza - Kanjon Zrmanje od Obrovca do ušća", prof.dr.sc. Ognjen Bonacci s predavanjem "Hidrologija rijeke Zrmanje", dipl. ing. Vlado Božić s predavanjem "Speleološki objekti uz Zrmanju u funkciji čovjeka kroz povijest", dipl.ing. Tihomir Kovačević s predavanjem "Mogućnosti razvijanja speleoturizma i avanturizma u speleološkim objektima uz rijeku Zrmanju i njene pritoke".

Na poziv organizatora, na okruglom stolu je sudjelovao i ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju, doc. dr. sc. Zdravko Špirić s predavanjem na temu "Nadzor i upravljanje ekološkim rizicima u funkciji razvoja turizma".


FIRST SMART ONLINE TRAINING

EU TRANSPORT R&D PROJECTS:
FUNDING OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR SMEs

On-line trening o mogućnostima financiranja za mala i srednja poduzeća u EU Transport R & D

On-line obuka na temu "EU projekti za područje Transport R&D: Mogućnosti financiranja i izazovi za malo i srednje poduzetništvo" održava se 19. travnja 2011. Glavni cilj SMART on-line obuke je informirati i pružiti malim i srednjim poduzećima praktične savjete i pripremiti ih za sljedeći natječaj EU FP7 za područje transporta. Otvaranjem rasprave o teškoćama i izazovima s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća u Europskom istraživačkom prostoru želi se sa jedne strane podići razina znanja, vještina i ekspertnosti, a sa druge strane motivirati i ohrabriti te međusobno povezati predstavnike SME za sudjelovanje u pripremi i prijavi projekata.

Na poziv organizatora, jedan od predavača je i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem: SMEs - key driving force for R & D.


Tijekom travnja 2011. u Briselu je u organizaciji Research Executive Agency (REA EU FP7 Support) provedena evaluacija projektnih prijedloga u okviru natječaja FP7-PEOPLE-2010-ITN.

U evaluaciji projekata je kao ekspert sudjelovao i doc.dr.sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju.


U Zagrebu je od 13. do 15. travnja 2011. godine održan
1. HRVATSKI KONGRES ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem pod motom "KVALITETOM DO ZDRAVLJA"

Na skupu je predstavljen rad

Špirić Z, Horvat M, Kos A,
Ivanković J, Hećimović H, Mazej D, Vadla D, Tratnik J, Janeš - Poje V, Dulikravić V:
Javnozdravstveni utjecaj dugoročne izloženosti niskoj razini mješavine elemenata na podložne skupine stanovništva u Hrvatskoj

koji je rezultat suradnje na provedbi EU FP6 projekta PHIME u kojemu je OIKON - Institut za primijenjenu ekologiju vodeći hrvatski partner.Zdravlje i okoliš - poziv na predavanje

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) nastavlja s predavanjima koja se bave aktualnim temama u zaštiti prirode i okoliša. Održavanje četvrtog u nizu takvih predavanja pod temom „Zdravlje i okoliš - zdravstvena ekologija“ povodom obilježavanja Dana zdravlja održat će se u četvrtak, 7. travnja 2011. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 18 h.

Predavač je doc. dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju.

Molimo zainteresirane da se predbilježe za sudjelovanje na e-mail huszpo@huszpo.hr.


U Zagrebu se od 5-9. travnja 2011. na Zagrebačkom velesajmu održava ZAGREB TRANSPORT SHOW 2011.

U okviru stručno popratnih aktivnosti, 7. travnja 2011. od 10-13 sati održati će se Stručni skup Transport i turizam 2011, Zagreb, koji moderira prof.dr. Željko Marušić sa suradnicima. Jedan od predavača je i doc.dr.sc. Zdravko Špirić ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju sa predavanjem Ekološki aspekti prometa u turizmu


10. ožujka 2011. - Uz Dan žena – veće plaće ženama i više upravljačkih pozicija

Iako je spolna raznolikost dokazano dobra za poslovanje, u većini tvrtki muškarci i dalje dominiraju na upravljačkim pozicijama. Četiri hrvatske tvrtke, Atlantic Grupa, Hrvatski Telekom, Deloitte Croatia i Oikon, potpisale su UN-ove "Principe za osnaživanje žena", pridruživši se uglednim kompanijama iz cijeloga svijeta u zauzimanju za osnaživanje žena u poslovanju. Osim toga, žene su i dalje slabije plaćene od muškaraca. Stoga je Louisa Vinton, koordinatorica UN-a u Hrvatskoj poručila: "Ruže jednom godišnje dobra je ideja, ali jednaka plaća svaki dan još je bolja". Više...

Popis tvrtki potpisnica možete vidjeti ovdje.


Brussels meets Zagreb - novi program za europu

Brussels meets Zagreb
EU Funding & EU Affairs Training
“How to be successful with EU Funding”

U Zagrebu je održana edukacije o EU "Brussels meets Zagreb", pod nazivom "Kako biti uspješan s EU fondovima" u organizaciji konzultantsko-lobističke tvrtke CBBS iz Zagreba, Ekononomskog fakulteta i European Training Institute iz Bruxellesa.

Jedan od predavača bio je i doc.dr.sc Zdravko Špirić, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju.


Indeks DOP-a 2010 - Nagrada za društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje održivi je model upravljanja tvrtkom koji potiče rast i razvoj tako da u procesu planiranja uzima u obzir ne samo ekonomske već i okolišne i društvene učinke koji su rezultat aktivnosti tvrtke. Nagrada Indeks DOP-a nastala je kao zajednička inicijativa Hrvatske gospodarske komore i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, uz stručnu i financijsku podršku USAID-a, UNDP-a i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem da se istaknu hrvatske tvrtke koje su primijenile društvenu odgovornost kroz sva važna područja. Ta informacija trebala bi potaknuti potrošače da prilikom kupnje daju povjerenje onim proizvodima čiji proizvođači brinu za okoliš i svoju društvenu zajednicu. Samim time, odgovorne tvrtke bit će uspješnije što će dodatno potaknuti i one ostale da primjene model društveno odgovornog poslovanja. Ukupan rezultat bit će kvalitetnije gospodarstvo, ali i bolja zaštita okoliša te društveni prosperitet. Primjenom društveno odgovornog poslovanja potiče se održivi razvoj Hrvatske.

Ove godine je nagrada Index DOP-a dodjeljena u okviru svečanosti 18. dodjele Zlatne Kune Hrvatske gospodarske komore. Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju je drugu godinu za redom bio dobitnik nagrade za društveno odgovorno poslovanje u 2010.g. u kategoriji malih tvrtki. Ova nas nagrada ispunjava ponosom i zadovoljstvom i obvezuje na daljni rad i ulaganja u razvoj naše društvene odgovornosti.

A kako je bilo na dodjeljivanju nagrada možete pogledati ovdje:


Veleučilište VERN', kao prvo hrvatsko poslovno veleučilište koje akademskom izvrsnošću i društveno odgovornim poduzetničkim djelovanjem razvija kompetencije stručnosti, poduzetnosti i poslovnosti, od ove akademske godine u izborne je predmete ponovno uvrstilo predmet Zaštita okoliša i održivi razvoj, kojeg za sada mogu birati svi redovni i izvanredni studenti 3. godine studija Ekonomije poduzetništva.

Budući da održivi razvoj zahtijeva nov način razmišljanja i poslovanja te dobru informiranost poduzetnika i organizacija, suradnjom neprofitne organizacije ODRAZ - Održivi razvoj zajednice i OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju nastavni program je obnovljen u skladu s najboljom praksom ali i zahtjevima suvremenog društva.

Predavači na predmetu su Lidija Pavić-Rogošić i Višnja Jelić Mück iz ODRAZ-a i doc. dr. sc. Zdravko Špirić, ravnatelj OIKON - Instituta za primijenjenu ekologiju, koji je i nositelj kolegija.


OIKON je potpisivanjem ugovora s EBRD-om postao konzultant TAM/BAS programa za projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i usklađivanja industrijskih postrojenja sa IPPC direktivom. Sredstva iz TAM/BAS programa su bespovratna i odobravaju se za domaće pravne osobe do 250 zaposlenih za izradu studijske dokumentacije. Od sada u suradnji s nama možete lakše ostvariti mogućnost dolaska do ovih bespovratnih sredstava sufinanciranja za vaše projekte.


Redoviti sastanak predstavnika konzorcija znanstveno-istraživačkog EU FP7 projekta REACT u čijoj provedbi sudjeluje i OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, održan je od 07. do 11. veljače 2011. godine u Milanu. Domaćin sastanka bio je talijanski partner u Projektu - Politecnico di Milano.

Tijekom sastanka, 8. veljače je organizirana i jednodnevna međunarodna radionica Supporting REseArch on Climate friendly Transport - REACT na kojoj je sudjelovalo dvadesetak europskih stručnjaka – eksperata iz područja istraživanja i tehnološkog razvoja (RTD) ekološki-prihvatljivog transporta i mobilnosti.


Publikacija Pokrov i namjena korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj-stanje i trendovi

Podaci o pokrovu zemljišta Republike Hrvatske za razdoblje od 1980. godine do 2006. godine dostupni su, osim kroz baze podataka Corine Land Cover, i u novoj publikaciji Agencije za zaštitu okoliša.

Publikacija "Pokrov i namjena korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj-stanje i trendovi" detaljno razrađuje pokrov zemljišta prema klasama po CORINE metodologiji koja je ujednačena na razini Europske unije.

Stručni tim OIKON-a izradio je publikaciju u suradnji sa stručnjacima iz Agencije za zaštitu okoliša RH.


U Briselu je od 01. do 04. veljače 2011. godine održana peta godišnja konferencija Integriranog projekta PHIME koji se financira i provodi u okviru EU FP 6. Domaćin skupa bio je Université Catholique de Louvain, Brussels (CAT/UCL).

Uz sudjelovanje pedesetak znanstvenika - predstavnika partnera u konzorciju Projekta te dvadesetak gostiju – predstavnika EU i znanstvene zajednice koja se bavi proučavanjem humanog biomonitoringa, na skupu je sudjelovao i doc.dr.sc Zdravko Špirić, Ravnatelj OIKON – Instituta za primijenjenu ekologiju i prikazao dio rezultata istraživanja koji se proveo u Hrvatskoj u radu: Špirić Z, Horvat M, Kos A, Mazej D, Vadla D, Ivanković J, Tratnik J, Janeš Poje V.: Cadmium in children blood – the human biomonitoring preliminary results in Croatia.


 
  Jezik / Language  
   
     
 
  Stranice na našem poslužitelju  
 


Hrvatske udruge strucnjaka zaštite prirode i okoliša

Hrvatska udruga strucnjaka zaštite prirode i okoliša

Casopis za primijenjenu ekologiju


Phime Project

 
     
 
  Linkovi  

Download Service
Intranet
 
     

Broncana nagradajavascript:__doPostBack('dnn$ctr506$EditHTML$cmdUpdate','') Poslovna.hr

UNGC.jpg
Proizveo Oikon 2006-2007, autorska prava pridržana.